Klicka på färgsymbolerna nedan för att välja information i kartan.

SCA:s skogsinnehav
Frivilliga avsättningar
- områden som sparas eller sköts för att bevara olika naturvärden.
Nyckelbiotoper
- registrerade nyckelbiotoper
- områden med mycket höga naturvärden.
Skogar med höga bevarandevärden
Skogens pärlor

Latitude:

Longitude:

RT90 X:

RT90 Y: